Izolacijski radovi - nezaobilazni pri izgradnji

Prilikom izgradnje novog objekta ili renoviranja već postojećeg, svakako su nezaobilazni izolacijski radovi. Izolacija smanjuje potrošnju energije, ublažava buku te na taj način podiže standard života. Kvalitetna izolacija je veoma isplativa ekonomski i ekološki, gledajući dugoročno.


U domovima se najčešće primenjuje:

» Toplotna izolacija,
» Zvučna izolacija,
» Hidroizolacija.