Fasaderski radovi

Profesionalno izvođenje svih vrsta fasaderskih radova

Fasaderski radovi obuhvataju obradu i bojenje spoljnih zidova objekta - fasade. Da bi se uopšte pristupilo bilo kakvom dekorisanju spoljnih zidova, potrebno je prethodno pripremiti površinski sloj zidova kako bi bio spreman za čvrsto vezivanje sa fasadnom masom, te tako garantuje postojanost iste.


Fasadu ocenjujemo na osnovu sledećih karakteristika:

» vrste izolacije,
» kvaliteta materijala u kome je izvedena,
» načina postavljanja itd.